Tuesday, July 07, 2009

List

I like to make list.
I like to make list of my list.
I like to make list for other people.
I like to make list about other people.
I like to make list of list I need to make.
I like to make list about things I like, like list!

0 comments: